PDF Drukuj

Zacigajc kredyt czsto stajemy przed dylematem wyboru sposobu spaty rat. Obok kwestii dotyczcej wyboru waluty kredytu czy oprocentowania, sposb spaty rat jest kwesti jedn z istotniejszych, wic warto spdzi kilka minut nad zastanowieniem si ktry sposb spat jest dla nas - kredytobiorcw, najkorzystniejszy.

Do wyboru mamy dwie opcje: raty rwne lub malejce.

Spacane przez nas raty skadaj si z dwu czci: kapitaowej i odsetkowej. Kapita to pienidze, ktre poyczylimy od banku; odsetki to cena pobierana przez bank za udzielony kredyt.

I tak naprawd rnica pomidzy ratami rwnymi i malejcymi polega tylko na rnych proporcjach pomiedzy czci kapitaow i odsetkow.

RATY RWNE

Jak sama nazwa wskazuje, wybierajc raty rwne, nasze comiesiczne obcienia wzgldem banku bda takie same; jedynie
proporcje pomidzy czci kapitaow i odsetkow bd cay czas si zmieniay - na pocztku bdziemy spacali gwnie odsetki i stosunkowo ma cz kapitau, i dopiero z upywem czasu te proporcje bd si odwracay. Pod koniec okresu spaty, pojedycza rata bedzie zawieraa ju gwnie cz kapitaow.


RATY MALEJCE

Jeli zdecydujemy si na raty malejce, nasze comiesiczne obcienia na rzecz banku z tytuu kredytu bd systematycznie spada. Na comiesiczn rat skada sie bdzie staa cz kapitaowa i odsetki od jeszcze niespaconej czci kapitau.

Wysoko miesicznej raty kapitaowej obliczana jest przez podzielenie caoci przyznanego kredytu przez liczb wszystkich rat. Spacajc co miesic rat kapitaow, pomniejszamy tym samym wielko kredytu do zwrotu. Odsetki pacone s od kwoty jeszcze niespaconego kredytu - i dlatego wanie spaty rat najwiksze s na pocztku (a waciwie pierwsza rata jest najwysza, kada kolejna jest od niej mniejsza).


Co WYBRA?

Korzystajc z kalkulatorw kredytowych zamieszczonych w dzialeKALKULATORY - kliknij: raty rwne i raty malejcemoemy porwna cakowite koszty kredytu w przypadku rat rwnych i malejcych. I tak przy kredycie na kwot 250.000 na 10 lat, raty patne co miesic, oprocentowanym wedug stawki 8%, cakowity koszt przedstawia si nastpujco:


Suma wszystkich odsetek Cakowita kwota do spaty

Raty rwne 113.982,78 363.982,78

Raty malejce100.833,33 350.833,33


Widzimy, e wybierajc spat wedug malejcej raty zapacimy o 13.149,45 zotych w porwnaniu do rat rwnych. Rnica wynika z faktu szybszego tepma spaty kapitau i tym samym szybciej malejcej podstawy do naliczania odsetek.


DLA KOGO RATY MALEJCE A DLA KOGO RWNE?

Na pierwszy rzut oka wydaje si, e spata kredytu wedug rat malejcych jest dla kredytobiorcy najlepsza. Oczywiscie tak jest, ale nie do koca.

Raty malejce na pewno nie s wskazane dla kogo, kto ma nisk zdolno kredytow i nie poradzi sobie z wyszymi obcieniami domowego budetu w pocztkowych latach spaty. Idealnym rozwizaniem dla takich osb bdzie system rat rwnych, ktry pozwala spaca nisze raty niz te, ktre musielibymy wpaca do banku przy ratach malejcych.
W przypadku kopotw z przedstawieniem odpowiedniej zdolnoci kredytowej wybierajc form rat rwnych mamy szans na wikszy kredyt, ni w przypadku rat rwnych (im mniejsza comiesiczna spata raty kredytu, tym atwiej go uzyska).


System rat malejcych jest jednak dobrym rozwizaniem dla tych kredytobiorcw, ktrzy na razie mog paci duo, ale przewiduj, e w przyszoci ich sytuacja moe ulec zmianie - i dlatego wol si zabezpieczy i wybra taki wariant spaty, ktry wraz z upywem czasu bdzie wymaga coraz mniejszych nakadw finansowych. Rwnie te osoby, ktre chc jak najszybciej spaci swoje zaduenie, ale obawiaj si zacign kredyt na krtszy termin, zyskaj wybierajc raty malejce (krtszy termin kredytu jednoznaczny jest z wysz miesiczn rat).
Ostatni i by moe najwiksz grup wybierajc raty malejce, s ci ktrzy posiadaj dobr zdolnoc kredytow i chc zapaci za kredyt jak najmniej.